Giỏ hàng0
Giỏ Hàng
0

Đổi nguồn

38,000

Kích thước 18*18*192mm
Chất liệu vỏ Nhôm
Điện áp đầu vào 180V-260V(50Hz)
Điện áp đầu ra 12V
Dòng điện ra 1,5A
Công suất 18W

DLV LIGHTING áp dụng chế độ bảo hành 2 năm, 1 đổi 1 cho sản phẩm nguồn đũa 12V 1,5A

79,000
Kích thước 18*18*282mm
Chất liệu vỏ Nhôm
Điện áp đầu vào 180V-260V(50Hz)
Điện áp đầu ra 12V
Dòng điện ra 3A
Công suất 36W
DLV LIGHTING áp dụng chế độ bảo hành 2 năm, 1 đổi 1 cho sản phẩm nguồn đũa 12V 3A
163,000

Nguồn Mỏng 12V 12.5A

Kích thước 34*29*26.5mm
Chất liệu vỏ Nhôm
Điện áp đầu vào 180V-260V(50Hz)
Điện áp đầu ra 12V
Dòng điện ra Max 12.5A
Công suất 150W

DLV LIGHTING áp dụng chế độ bảo hành 2 năm, 1 đổi 1 cho sản phẩm nguồn đũa 12V 12.5A

198,000

Nguồn Mỏng 12V 25A

Kích thước 34*29*26.5mm
Chất liệu vỏ Nhôm
Điện áp đầu vào 180V-260V(50Hz)
Điện áp đầu ra 12V
Dòng điện ra Max 25A
Công suất 300W

DLV LIGHTING áp dụng chế độ bảo hành 2 năm, 1 đổi 1 cho sản phẩm nguồn đũa 12V 25A

 

168,000

Nguồn tổ ong 12V 15A

Kích thước 199x99x42mm
Chất liệu vỏ Nhôm
Điện áp đầu vào 180V-260V(50Hz)
Điện áp đầu ra 12V
Dòng điện ra Max 15A
Công suất 180W

DLV LIGHTING áp dụng chế độ bảo hành 2 năm, 1 đổi 1 cho sản phẩm nguồn tổ ong 12V 15A 

238,000

Nguồn tổ ong 12V 30A

Kích thước 215x115x50mm
Chất liệu vỏ Nhôm
Điện áp đầu vào 180V-260V(50Hz)
Điện áp đầu ra 12V
Dòng điện ra Max 30A
Công suất 360W

DLV LIGHTING áp dụng chế độ bảo hành 2 năm, 1 đổi 1 cho sản phẩm nguồn tổ ong 12V 30A 

386,000

Nguồn tổ ong 24V 20A

Kích thước 42*115*215mm
Chất liệu vỏ Nhôm
Điện áp đầu vào 180V-260V(50Hz)
Điện áp đầu ra 24V
Dòng điện ra Max 20A
Công suất 480W

DLV LIGHTING áp dụng chế độ bảo hành 2 năm, 1 đổi 1 cho sản phẩm Nguồn tổ ong 24V 20A 

 

 

178,000

Nguồn tổ ong 24V 2A

Kích thước 38*78*110mm
Chất liệu vỏ Nhôm
Điện áp đầu vào 180V-260V(50Hz)
Điện áp đầu ra 24V
Dòng điện ra Max 2A
Công suất 48W
DLV LIGHTING áp dụng chế độ bảo hành 2 năm, 1 đổi 1 cho sản phẩm Nguồn tổ ong 24V 20A 
212,000

Nguồn tổ ong 24V 10A

Kích thước 49*109*110mm
Chất liệu vỏ Nhôm
Điện áp đầu vào 180V-260V(50Hz)
Điện áp đầu ra 24V
Dòng điện ra Max 10A
Công suất 240W
DLV LIGHTING áp dụng chế độ bảo hành 2 năm, 1 đổi 1 cho sản phẩm Nguồn tổ ong 24V 20A 

Hiển thị tất cả 13 kết quả