Giỏ hàng0
Giỏ Hàng
0

Led dây

18,000

Model: DLV-SL283502-120
Điện áp: DC12V
Công suất: 9W/m
Lumen: 18-20LM
Màu sắc: 6000k (Trắng)
Số lượng led: 120led/m
Cấp độ bảo vệ: IP 20
Nhiệt độ sử dụng: 30℃

18,000

Model: DLV-SL283502-120
Điện áp: DC12V
Công suất: 9W/m
Lumen: 18-20LM
Màu sắc: 3000k (Vàng)
Số lượng led: 120led/m
Cấp độ bảo vệ: IP 20
Nhiệt độ sử dụng: 30℃

35,000

Model: DLV-SL2835-120
Điện áp: DC12
Công suất: 12W/m
Lumen: 148lm/w
CRI: 85
Màu sắc: 3000k (Vàng)
Số lượng led: 120led/m
Size: 8*5000mm
Cấp độ bảo vệ: IP 33
Nhiệt độ sử dụng: 40℃
Loại keo: 3M 300LSE

35,000

Model: DLV-SL2835-120
Điện áp: DC12
Công suất: 12W/m
Lumen: 148lm/w
CRI: 85
Màu sắc: 4000k (Trung tính)
Số lượng led: 120led/m
Size: 8*5000mm
Cấp độ bảo vệ: IP 33
Nhiệt độ sử dụng: 40℃
Loại keo: 3M 300LSE

35,000

Model: DLV-SL2835-120
Điện áp: DC12
Công suất: 12W/m
Lumen: 148lm/w
CRI: 85
Màu sắc: 6000k (Trắng)
Số lượng led: 120led/m
Size: 8*5000mm
Cấp độ bảo vệ: IP 33
Nhiệt độ sử dụng: 40℃
Loại keo: 3M 300LSE

52,000

Model: DLV-SL2835
Điện áp: DC12
Công suất: 12W/m
Lumen: 148lm/w
CRI: 85
Màu sắc: 3000k (Vàng)
Số lượng led: 128led/m
Size: 8*5000mm
Cấp độ bảo vệ: IP 33
Nhiệt độ sử dụng: 40℃
Loại keo: 3M 300LSE

52,000

Model: DLV-SL2835
Điện áp: DC12
Công suất: 12W/m
Lumen: 148lm/w
CRI: 85
Màu sắc: 4000k (Trung tính)
Số lượng led: 128led/m
Size: 8*5000mm
Cấp độ bảo vệ: IP 33
Nhiệt độ sử dụng: 40℃
Loại keo: 3M 300LSE

110,000

Model: DLV-SL2835-240-24V
Điện áp: DC24V
Công suất: 24W/m
Lumen: 24-26LM/LED
CRI: 80
Màu sắc: 3000k/4000k/6000k (Trắng/ Trung tính/ Vàng)
Số lượng led: 240led/m
Size: 15*5000mm
Cấp độ bảo vệ: IP 20
Nhiệt độ sử dụng: 40℃
Loại keo: 3M 300LSE

110,000

Model: DLV-SL2835-240-24TT
Điện áp: DC24V
Công suất: 24W/m
Lumen: 24-26LM/LED
CRI: 80
Màu sắc: 3000k/4000k/6000k (Trắng/ Trung tính/ Vàng)
Số lượng led: 240led/m
Size: 15*5000mm
Cấp độ bảo vệ: IP 20
Nhiệt độ sử dụng: 40℃
Loại keo: 3M 300LSE

110,000

Model: DLV-SL2835-240-24T
Điện áp: DC24V
Công suất: 24W/m
Lumen: 24-26LM/LED
CRI: 80
Màu sắc: 3000k/4000k/6000k (Trắng/ Trung tính/ Vàng)
Số lượng led: 240led/m
Size: 15*5000mm
Cấp độ bảo vệ: IP 20
Nhiệt độ sử dụng: 40℃
Loại keo: 3M 300LSE

52,000

Model: DLV-SL2835
Điện áp: DC12
Công suất: 12W/m
Lumen: 148lm/w
CRI: 85
Màu sắc: 6000k (Trắng)
Số lượng led: 128led/m
Size: 8*5000mm
Cấp độ bảo vệ: IP 33
Nhiệt độ sử dụng: 40℃
Loại keo: 3M 300LSE

Hiển thị tất cả 14 kết quả